Servis filtračních zařízení

Servis filtračních zařízení

Nabízíme komplexní servisní služby vlastních odsávacích a filtračních zařízení. Dle posouzení lze servisní činnost  i na filtračních systémech cizí produkce. Dále Vám nabídneme kvalifikované servisní techniky a nabídku servisních služeb pro filtrační zařízení nejrůznějších výrobců. Montáž, servis, údržbu a opravy filtračních zařízení vám ochotně provedeme dle vašich požadavků.

Nutnost pravidelného servisu bývá podle typu zařízení. Četnost určuje hlavně životnost filtračního média v závislosti na zátěži. Se svými zákazníky se domlouváme i na případném pravidelném plném servisu zařízení.

Zákazník se nemusí starat o nic, i když je filtr instalován v hůře přístupných místech. Vyčistíme vstupní mechanický předfiltr, zkontrolujeme funkčnost filtru, případně vyčistíme a seřídíme. Servis zařízení provádíme i u filtrací instalovaných jinou firmou.

Nejčastěji zajišťujeme:

  • Servisní oprava, dodávka náhradních dílů
  • Kontrola ovládání elektrických a elektronických periférií
  • Návrhy řešení nedostatků  
  • Vypracování cenové nabídky
  • Periodické servisní prohlídky

Poptávkový fomulář